חשבון.

— עיר סיחון מל ך האמורי ( במי כא'כו . ( בשבעים : . Eoefav אכסביוס ( אונ' ' 84 שו' ( 4 קורא לה בשם , Eoftovs והיא לדבריו עיר מפורסמת בפרובינציה ערביה שבהרים' ממול יריחו' 20 מיל מן הירדן . היום לן 9 באן' " צאת מצפון למידבא' 874 מ' מעל פני ים התיכון' בהרי בלקה הדרומית' מוקפת נחלים ממזרח' ממערב ומדרום מערב . מקומה על פרשת המים המשנית' הנמשכת ויורדת מסביבות רבת עמון לצד דרום מערב' בין יובליהם הצפוניים של נחל ארנון ונחל מעון ובין נחלי ערבות מואב . רכס זה' שבו נמצא גם הר נבו' מתרומם מעל למישור רחב הידיים של מידבא' השופע ויורד בנחת לצד מזרח ולצד דרום והרכס סוגר עליו מצפון וממערב . דרך המלך שבעבר הירדן עולה צפונה מזרחה אל רבת עמון . מטעמים גיאוגרפיים אלה נעשתה חשבון יישוב ביניים' ומועדה לתמורות ההיסטוריות המרובות' שבאו עליה . לעתים שימשה העיר מרכז לסביבתה' ובעיקר למישור הסמוך לה- ואפשר סייעה לכך ישיבתה על דרך המלך . פוריות סביבתה של חשבון בימי קדם ניכרת משרידי הכרמים והחקלאות' ודברי הנביא מרמזים על כך ( יש' טז'ח . ( העיר נזכרת לשבח בשה"ש ( ז'ה <( שהמשורר מדמה את עיני השולמית לברכות חשבון . מן ...  אל הספר
מוסד ביאליק