חשבדנה.

— אחד מן העומדים לשמאלו של עזרא הסופר על מגדל העץ בזמן קריאת ספר התורה ( נחמ' ח 'ד . ( בשבעים B חסר השם ; . AoafSdava ? s-2 ? , Aaa [ Jaa / ua : A-j נות אומר שאין דרך להלום את השם לא לפי צורתו ולא לפי משמעותו . אחרים סוברים שהוא סירוס ' השם חשבניה . רודולף משער ששני שמות' חשוב ובדנה' נתמזגו בדרך ההפלוגרפיה לשם אחד חשבדנה . אבל אין דעתו מסתברת שהרי השם בדנה אין לו זכר במקורות . טור סיני אומר' שקשה להניח שהשמות חשבדנה' חשבניה ותשבנה ( ע"ע ) מקורם עברי ( וע"ע חשביה' חשביהו ' ( והוא משער' שצורתם היא פרסית ( והשווה לכאן את השמות : אחשורוש , חשרש' חשיארש בכתבי יב . ( NOTH . 1 PN , 244 : RUDOLPH . Hzra und Nchemia , 146 מ  אל הספר
מוסד ביאליק