חרת.

— בסיפור בריחתו של דויד מפני שאול נאמר , שבעצת גד החוזה נמלט דויד ליער חרת אשר בארץ יהודה ( שמ"א ככ'ה . ( השבעים גרסו עיר במקום יער' והשם חרת נשתבש אצלם ( ב 5 ו : יגגא "S-. ב xAqiai } - . \ משמעותו של השם חרת לא הובררה . ואין יסוד להשערה' שהוא הצורה הארמית של החורשה שבמדבר זיף' הנזכרת בשמ"א כג'טו' כמקום מחבואו של דויד . אף אין שום סמוכים לקביעת מקומו של יער חרת . DRIVER . Samuel . 179 ; BORUE , AOP , 25 J . WELUiAiisrN , Dei Text dor Uuchcr Samuclis , Gottingcn 1871 . 124 ;  אל הספר
מוסד ביאליק