חרשת הגוים.

- חבל ארץ או מקום בצפונה של ארץ ישראל ( שום' ד'ב'יג'טז . ( בת"י -. תקוף כרכי עממיא , ובשבעים לרוב : , AqEiawd ? rd > v E & VWV אבל 3 A לשופ' ד'טז : , dgvfxog כלומר יער . לפי הדעה המקובלת הוא שם עיר' שהיתה מקום מושבו של סיסרא ( שם' שם ' ( והדמיון שבין השמות חרשת הגויים ואל חאךת'יה ( היום שער העמקים ) הניע את החוקרים שבמאה הקודמת לזהותם זה בזה . כשהופרך אותו זיהוי מטעמים ארכיאולוגיים' הסכימו רוב החוקרים לדעתו של אולכרייט' שיש לקבוע את מקומה של חרשת הגויים בתל עמך' הסמוך לאל חארת'יה . הצעתו של גרסטאנג לזהותה עם תל הךבג' לא נתקבלה על דעת החוקרים בגלל ריחוק המקום מאל חארת'יה . ועדיין יש מקום לשאול' אם בכלל היה בזמן מן הזמנים יישוב שנקרא בשם חרשת הגויים , שכן חוץ מפרק ד שבם' שופטים אין שום ידיעה על יישוב זה ; ולא עוד אלא שצורת השם תמוהה : הוא מורכב משני יסודות' שהראשון מהם' חרשת' אינו מצוי בשמות מקומות' והשני גויים' יכול לש'  אל הספר
מוסד ביאליק