חרשה.

— בשמ"א כג'טו ואילך מסופר על דויד שהסתתר בחורשה' במדבר זיף . רוב החוקרים הניחו שהוא שם מקום . שם זה נזכר ארבע פעמים , ושלוש פעמים הניקוד הוא בחך ^ ה ביידוע , ומכאן ידיים להנחה , שהוא כינוי טופוגרפי ולא שם יישוב . השבעים תרגמו בטעות : , iv rfj xaivfi בחדשה . הצעת הזיהוי הרווחת היא ח'רבת חיריסה הנמצאת כ 3 ק"מ מדרום לתל זיף' אבל עד עכשיו לא נמצאו שם  אל הספר
מוסד ביאליק