חרש.

- לוי ' מן המתיישבים בירושלים בימי נחמיה . שמו בא בדה"א ט'טו , אחר השם בקבקר' וחסר ברשימה המקבילה שכנחמי יא . בשבעים : A , ,. 40 £ כלומר חרש ; - J משובש . נ , Bacbacar carpentarms : ^ כלומר בקבקר הנגר , ומכאן שהיירונימוס פירש את המלה חרש כלשון חרש . בצאפאית ידועים השמות חרשן' שמשמעו מין ממיני הנחשים ; חרת' שמשמעו חורש , עובד אדמה . ' נות מפרש את השם חרש כלשון חרש , ואין אחיזה לדעתו . . _ ROTHSTEIN-HAENEL , 174 ; NOTH , IPN , 228 ; RYCKMANS 1 , 99  אל הספר
מוסד ביאליק