חרף.

—בן כלב ואבי בית גדר ( דה '' א ב'נא ' ( כלומר על חרף התייחסה משפחת הכלביים שבעיר בית גדר ( ע"ע ) בהר יהודה . כינוי המשפחה חרופי נזכר גם ברשימת הבאים אל דויד ציקלגה ( דה"א יב'ה . ( השבעים מעתיקים . AQEI (^) כלומר חרי ( ם . ( על משמעות השם ע"ע אליחרף ; חריף . מ  אל הספר
מוסד ביאליק