חרס, מעלה חרס.

—בא רק בשופי ח'יג . וישב גדעון ... מן המלחמה מלמעלה החרס . התרגומים העתיקים כבר התקשו בפירושו של הצירוף מלמעלה החרס ותרגמוהו על פי השערה באפנים שונים . = an um ante soiis : V לפני עלות השמש . ת"י : עד מעל ?• T שמשא = עד עלות השמש . ודומה לאלה פירושו השני של הרד"ק : שהשמש עדיין היה למעלה . אבל השבעים A מתרגמים : , aeco ; Ant ; CLTO avafia- כלומר ממעלה חרם' וכןהפש' מן מסקנא דחרס . בעקבותיהם של אלו רוב החוקרים החדשים משמיטים את הלמ"ד הראשונה של התיבה מלמעלה ומפרשים את מעלה החרס כשם גיאוגרפי ' היינו כשם מקום או כדוגמת מעלה בית חורון . אבל אין שום זיהוי לשם גיאוגרפי משוער זה . וע"ע תמנת חרס . מ  אל הספר
מוסד ביאליק