חרן, סביבתה והדרכים שהוליכו אליה במחצית הראשונה של האלף הב' לפסה"נ (על פי תעודות מארי)