חרמשים שנמצאו בתל א־נצבה (על פי ‭(McCo«n, Tcii-en-Nasbeh, pi. 96. 12—14‬