חלקיו של חרמש צור שנמצאו בחסונה (שכבה ‭.(111‬ מ־מין שחוור החרמש (על פי ‭(Lloyd-Safar. JNFS 4 [1945], fig. 37‬