חרם.

— עיר נפתלי הנזכרת פעם אחת' ביהוי יט'לה . למדנחאי כתיב חרום או חורם' קרי חרם או חרם ; בשבעים , Agt- אל הספר
מוסד ביאליק