חריף, חרף.

— אבי משפחת בני חריף' הנמנים בין המשפחות' ששבו עם זרובבל מן הגולה ( נחמי ז'כד . ( ברשימה המקבילה שבעז' כ'יח' נזכרים בני יורה במקום בני חריף . אחד ממשפחת חריף חתום על האמנה בימי נחמיה ( נחמי ' - כ . ( אף מצוי השם חרף בחותמת עברית . יש מן החוקרים שסמכו את השם חריף לשם העצם- הערבי חרף' שמשמעו קצה' חורפה' ואל המלה התלמודית חריף' שמשמעה חד השכל . אבל השמות השבאיים חירף' אחירף מניחים מקום לסברה שנגזר השם מן השורש הערבי חירף' המורה על היורה ( וע"ע קיץ וחרף . ( אפשר שהשם חריף מורה על זמן הולדת הבן בימי הגשמים הראשונים' או שהוא מדמה את הילד ליורה' הנחשב לסימן ברכה . והשווה לכאן את השם מטרי . ואפשר שהשם חריף קרוב לשמו של אל חורי . וע"ע אליחרף . ב . מייזלר , ידיעות ינ ( ת " ~ ז 111 , ( . a f BLKGLR , JNES 8 ( 1949 ) , 287 ss . Iscruioni , 196 ; RYCKMANS 1 , 106 , 395 ; LUTMANN , SI , 318 ; B . LANDS- I 70 SS . ; Nom . IPN . 228 ; J . Ltwv , MVAcG 33 ( 1930 ) . I 7 n . a ; DIKING CR , RUDOLPH , Esra und Nehcmia , 175 ; U . LANUSDFRGER . AOF 3 ( 1926 ) ,  אל הספר
מוסד ביאליק