חריונים.

- במל"ב ו'כה' נאמר : ויהי רעב גדול בשומרון והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמנים כסף ורבע הקב חריונים ( כתיב' קרי : דביונים ) בחמשה כסף . הקרי בא להחליף את הלשון שאינה נקייה בלשון נלןיה . ואף מן התרגומים העתיקים נראה לכאורה שכוונת הכתוב לחרי יונים . ניקוד המסורה שייך כרגיל לקרי ולא לכתיב . דעתם של המפרשים' שכוונתו של הכתוב לצואת יונים ממש אינה מתקבלת על הדעת' ועל כן הוצעו תיקונים , שאף הם אינם מסתברים' כגון חרצנים . והדין עם האומרים שהוא שמו של אחד הצמחים' ונקרא כך על שום דמיונו לצואת היונים' וכן מצינו בערבית ( כפי הערת הראובני ) את השם חירא אל חמאם ( חרי יונים ) לצמח Bunium cicgans שאמנם אינו מצוי בארץ . עדיין לא זוהה אותו צמח' שגרעיניו הקטנים נקראו כך על פי צורתם' ויכלו לשמש מאכל בשעת בצורת . א . הראובני , הכינוס העולמי למדעי היהדות תש ז א , ירושלים תשי' ב , 3 —12 « ג I . ULW , Flora 2 , 188 1 נה"ט  אל הספר
מוסד ביאליק