חרחס.

-אבי אביו של שלום ( ע"ע ) שהיה בעלה של חולדה הנביאה ( מל"ב כב'יד . ( בכמה כתבי יד של המסורה : חרחם' אבל גרסאות השבעים . AB , Agafaji ; מסייעות לנוסח המקובל : חרחס . בדה"ב לד'כב' נקרא האיש בשם חסרה ורישומיה של צורה זו ניכרים בתעתיק השבעים . EOOEOJ ] : A כמה כתבי יד של המסורה גורסים כאן חסדה וכן גורסת חפשי ( חסדא . ( צורת השבעים , XeXX 1 ) c , : B כלומר חלץ' אי אפשר לעמוד על מקורה . מכל הגרסאות הללו צורת חסדה בלבד שמיה היא' וע"ע חסדיה' אבל עדיין נראית הסברה שזוהי צורתו המקורית של השם ; וקרוב יותר שבגרסה הקשה חרחס צפון שם לא שמי , שמוצאו ומשמעותו נעלמו מאתנו . „  אל הספר
מוסד ביאליק