חרחיה (בקצת כ"י של המסורה חרהיא).

—שם איש' ובנו עזיאל היה אחד ממתקני חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ג'ח . ( בשבעים , A חסר הפסוק . . Anua : v הוראת השם אינה ידועה . אפשר שהשם השמי המערבי המקוצר 1 a-akh-ri-khu הבא בתעודה שבכתב היתדות יש בו השורש ח'רח / בלחיאנית מופיע השם חירח' אבל גם שמות אלה עדיין לא נתפרשו פירוש המניח את הדעת . BAUER , Ostkanaanuer . 26 , 73 ; RYCKMANS 1 , 277 שיל  אל הספר
מוסד ביאליק