חרחור.

— אבי משפחת נתינים הנמנים בין שבי הגולה ששבו עם זרובבל ( עז' ב'נא ; נחמ' ז'נג . ( יש המזהים את השם חרחור עם השם האכדי , Khakhkhumr שמשמעותו לפי ההשערה עורב . ואילו י . לוי סומך את שמו של אבי משפחת הנתינים לשם , Kh-ru-khu-ur שהוא שם אנאטולי הבא בתעודות הקפדוקיות מכניש . NOTH , 1 PN , 230 ; STAMM , ANG , 255 ; 3 . L 1 11 > , HUCA 23 ( 1951 ) , 366 ; " I . , , CAD 6 . 29-30  אל הספר
מוסד ביאליק