חרוץ, חרצות הברזל.

- עיי מלאכה' כלי מלאכה ; עבודת אדמה . ר . איזלר , מאסף דביר א ( תרפ-נ ; 18-15 , ( נ . ה . טורטשינר , שם ב ( תרפ-ג ; 87—86 , ( סלושץ , אוצר , ; 157 טור סיני , לויס א 388 , . GALUNO , ZDPV 56 ( 1933 ) . 209 ss . B . STADE . ZAW 26 ( 1906 ) , 135 ; TORCZYNER , Bundeslade * . 35—36 , K נה » ט  אל הספר
מוסד ביאליק