חרומף.

— אביו של ידיה שנמנה עם בוני חומת ירושלים ( נחמי ג'י . ( משמעותו של השם כנראה : חרום האף , כלומר בעל אף שסוע' כהוראתה של מלת חרם ( ויי כא \ ח ' ( וגם חרמ באכדית הוראתה בעל גוף פגום . קרובה המלה \ \\ וו אל הפועל האכדי , kharamu שמשמעותו חתך , בתק . NOTII , 1 PN , 227 ; II . HOLMA , Oricntalia 14 ( 1945 ) . 249 y- "  אל הספר
מוסד ביאליק