חרול, חרלים.

— נזכר במקרא כמה פעמים . מן ההקבלה שהכתוב שבמש' כד'לא , מקביל את החרו לים לקמשונים' יוצא שהם מין עשבים רעים ; ומדברי ה כתובים שבצפי ( ב'ט ) ובאיוב ( ל'ז ' ( נראה שהחרול הוא מין צמח הגדל בחורבות . כמה חוקרים הציעו לזהות צמח זה עם , Urtica הוא הסרפד' הגדל בעיקר בקרבת יישובי בני אדם' כתלי אשפתות ובקרקע מזובלת ; ואילו לעף מזהה את החרול עם מין ממיני , Lathyms-n שהוא חלורא בארמית ( הטופח שבמשנה . ( דומה שבאוגריתית באה במקום חרול תיבת חירן ( גורדון' טכסט ;( 76— 75 'v 52 וגורדון סבור שהוא שם ' שאול מן ההורית . לדעת טור סיני מלת חרון הבאה בתהי נח ' \ אף היא עניינה חרול בחילוף למ"ד בנו"ן . טור-סיני , איוב 5 , נ 0 " LOEW , Flora 2 , 417—437 ; 3 , 478-479 2  אל הספר
מוסד ביאליק