חרדה.

- אחת התחנות במסעי בני ישראל במדבר' בין הר שפר למקהלות ( במי לג'כד כה . ( רובן של תחנות אלה' וחרדה בכללן' אינן ידועות לנו ממקראות אחרים . לפי נקודות האחיזה המעטות שברשימה זו יש לבקש את חרדה במדבר פארן באזור שבין קדש ברנע לעציון גבר . דעתו של א ? ל' שחרדה נמצאת בסביבות נקב אל ערוד אינה אלא סברה בלבד . ואף סברתו של נות' האומר על רשימה זו שהיא מתקופת המלוכה ונרשמו בה התחנות שבדרך להר סיני אין לקבלה . לדעתו ההר נמצא בצפון חגיאז' והוא מזהה את חרדה עם אל חירדה' השוכנת 85 ק"מ מדרום לאילת . וע"ע במדבר' פרק לג ; מסעי בני ישראל . בשבעים הועתק השם בצורה : , XanadaO היינו חרדת . הוראת השם אינה ברורה ; וכנראה אינו משורש חרד במשמעות פחד . בורי רואה זיקה בין השם חרדה לבין המלה הערבית nru ri שאחד משימושיה המושאלים הוא התמעטות גשמיה של השנה . וע"ע חרדי ; עין חרד . . » BORtL , AO 1 ' , 36 ; ABtL , GP 2 . 215 ; M . No ™ , PJB 36 ( 1940 ) , 21 ss יא י  אל הספר
מוסד ביאליק