חרבונא, חרבונה.

—השלישי ברשימת שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש ( אס' א' י . ( הוא סיפר למלך על דבר העץ שהכין המן למרדכי . וגרם בזה שציווה המל ך לתלות את המן ( ז'ט . ( העתקת השם אצל השבעים מסובכת מאוד . בפרק א'י ' מביא , Qanna : B שהנו העתקו של השם תרש בפרק ב'כא ( וע"ע בגתן A- J . ( חסר השם , Oanqa ובמקום בגתא כתוב , 0 aoeflwa וייתכן שכך העתיק במקום השם חרבונא . ובפרק ז'ט' כתוב בשבעים שם אחר : Bovya & av שהוא דומה לשם כגתן . מרקוארט משער שהשם עיקרו חרבונא' הדומה לשם הפרסי הקדום , hawar-bargona והוא סומך את השערתו על השם X , a $ , ovtavr \ , c שיוסף בן מתתיהו מביאו עם שאר שמות . עוד נאמרו כמה סברות לפרש את השמ על פי הפרסית' אבל אין בהן ממש . לאחרונה הציע גיהמן לפרש את השם על פי האווסטית , Kairva שפירושו קירח' ו ^ ח , שפירושו אדם ( כנומינטיב / if : כלומר : אדם קירח . וע"ע בגתא . . Lownz , AAT , 46 ; idem , MGWJ 47 ( 1903 ) , 209 ; H . S . GEHMAN , JBL 43 Gottingcn 1896 , 71 ; PATON , Esther , 67 ; JUSTI , INB , Reg . s . v . ; SCHfirt- A . MARQUART , Fundamcnte israelitischcr und jiidischcr Gcs...  אל הספר
מוסד ביאליק