חר הגדגד.

- עי' גדגד' חר הגדגד . אין שום שייכות בלן הכינוי החרודי לבין עין חרוד ( ע"ע ) שבעמק יזרעאל . ש . קליין , ידיעות ז ( ת ש ;!> 6 , ( הגיל , ארץ יהודה , ; 8 R פרס , ארץ י ' - ראל , אנצ' ב ; MZ' , אבי-יונה , גיאוגרפיה , ו S . KLEIN , FJ 4 , 3965 .: K . LLLIGIK , PJB 31 ( 1935 ) , 40 ; ABEL , GP 2 , 273 , 343 1 » ב"מ  אל הספר
מוסד ביאליק