חצרמות.

-שם בנו השלישי של יקטן ( בר' י ' כו ; דה"א א'כ ; וע"ע ישמעאל . ( בשבעים : . AasQ / uwO , Aaaq ^ oO יש לזהות את השם עם שם הארץ חצ'רמת או חצירמות בכתובות הדרום ערביות ; בערבית הצפונית o ) me ( אכל שכיחה היתה גם הצורה חצירמות . ( אסטראבון ( ספר טז' פרק ([ 4 ' 2 §§ 1 V ] 768 קורא לארץ זו ritig XaTQaf . iv > - וליושביה , Xaroafian ' nai ואצל פליניוס ( 152—154 N . H . vu מצוי השם Chatramotitae Atramitae ( שם . ( Astramitae : XH ' 52 שניהם אומרים שאנשי חצרמות הם אחד העמים הגדולים השוכנים בדרום ערב . מקומה של ארץ זו על חוף האוקיינוס ההודי - באזור ההרים והשפלה ( תהאמה ) שבדרומו של חצי האי הערבי . גבולה מצפון המדבר הגדול שברמה ה פנימית' אל רבע אל ח'אלי ' במזרחו של אזור עמאן ובמערבה של ארץ תימן . בפנים הארץ נמשכים העמקים ממזרח למערב , ובקרבת התהאמה ( השפלה ) מצפון לדרום' והם מוליכים את מי הגשמים לאוקיינוס זה . העמקים הללו פוריים מאוד ועד היום הם מיושבים בצפיפות . בירת הארץ היתה שבות , הנקראת בכתובת של חצרמות : ( OS . 92 ) הגרהן שבות ( העיר שבות ;( אסטראבון כותב את שמה . Sabota — ovrVD , Z & fiar...  אל הספר
מוסד ביאליק