חצרים.

—לפי דב' ב'כג , השמידו הכפתורים את העווים היושבים בחצרים עד עזה . התרגומים העתיקים ראו מלת "חצרים" כשם מקום . בשבעים : . Amjdco & ת"א מתרגם רפיח וכוונתו כנראה לאחד משני היישובים העתיקים המכונים בשם תל רפד ' ! שהיו בקרבת המקום רפיח של היום הנמצא בגבול הדרומי של הארץ . אף התרגום הירושלמי מתרגם כופרניא T ; : T דרפיע , ? T ואין רפיע אלא גרסה אחרת לרפיח . אבל נראים הדברים שזיהוי זה אינו אלא פרי נטייתם של היהודים והשומרונים לזהות את מקומות התיישבותם מימי התלמוד עם יישובים הנזכרים במקרא כדי לתת צביון של קדמות ליישוב כמקום . היום מקובלת הסברה שאין חצרים שם מקום אלא לשון יישובי פרזות . וע"ע חצר נב . [ י הניל . ברסלבסקי , לחקר , ארצנו קובץ , החברה תל אביב העברית תשי ד לחקירת ; 1 , ו 362—3 ארץ ישראל תש"ה , 11 ואילך ש ^ .  אל הספר
מוסד ביאליק