חצרי, חצרו.

- הכרמלי אחד מגיבורי דויד . כשבעים ' AB לשמ"ב כג'לה' ^ A לדה"א יא'לז : , Aoagai כלומר חצרי ; וב 3 לדה"א : . Haeqe על משמעות השם ע"ע חצרון ; כרמל ( ביהודה . ( K . ELLIGER , PJB 31 ( 1935 ) . 58 &  אל הספר
מוסד ביאליק