חצרות.

-תחנתם השנייה של בני ישראל לאחר שנסעו מהר סיני ( במ' א'לה ; לג'יז . ( שם דיברו מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית ( ע"ע ) אשר לקח לו לאשה ( במ' יא'לה ; יב'טז . ( זיהוי חצרות תלוי בקביעת מקומו של הר סיני ; על עניין זה' השנוי במחלוקת החוקרים , ע"ע סיני ' הר סיני . החוקרים המחזיקים בדעת המסורת וקובעים את מקומו של הר סיני בג'בל מוםא שבדרומו של חצי האי סיני רואים את חצרות ' בעין חצירה , שבדרך מג'בל מוסא לעציון גבר . ג'ארוויס המזהה את הר סיני עם ג'בל הלאל' אמר למצוא זכר לשם חצרות בשם היישוב חצ'יךה שבקצהו הדרומי של הר זה . אבל דמיונם של שני השמות , המצויים באזורים המדבריים' אין בו כדי להוכיח את זהותם . החוקרים הסוברים שהר סיני הוא אחד מהרי הגעש שמדרום לעציון גבר , לא הציעו כל זיהוי לחצרות . על משמעות השם חצרות ע"ע חצר . . 1 . 161 . 171 s . ; ABEL , GP 2 . 214 C . S . JAR vis , Yesterday and To-day in Sinai , Edinburgh-London 1931 ? V  אל הספר
מוסד ביאליק