2. חצרון.

— מקום יישוב בנגב , הנזכר ביהו' טו'כה' כקצה הדרומי של יהודה ( במחוזה הראשון ' ( והוא אחד היישובים המרובים בנגב ובדרום , ששמותיהם נגזרו מן השורש חצר ( ע"ע . ( לפי הרשימה שבס' יהושע יש לבקש את מקומו מדרום מזרחה של באר שבע' אבל עדיין לא זוהה . לשו ן המקרא המסבירה : חצרון היא חצור' אינה מסייעת בזיהוי המקום , לפי שאין הוא הולם שום מקום מן המקומות הנקראים בשם זה והידועים לנו . חוקרים אחדים מסתמכים על השבעים xai al n 6 ) . eiq AOEQMV : B , / . al 716 ? . i ; AGEQMV : A ומשערים שקריות חצור הוא שמו של מקום אחד , אבל אין יסוד להשערתם ( ע"ע קריות . ( אחרים מזהים את חצרון עם חצר אדר , אבל זו מופלגת יותר לצד דרום ( וע"ע . ( פר , 0 ארץ-ישראל , אנצ' ב , 44 2 : 3 ג 88 . , י MARGOLIS , BJG , 295 ; ABEL , GP  אל הספר
מוסד ביאליק