1. חצרון, חצרן.

- א ) כן ראובן אבי משפחות החצרוני ( ברי מו'ט ; שמי ו \ ד ; במי כו'ו ; דה"א ה'ג , ( וע"ע חצרון ב . -ב ) בן פרץ ( ברי מו'יב . ( בדומה לאחיו חמול' גם חצרון נחשב על אבות המשפחות בישראל ( במ' כו' כא , ( אף על פי שלא היה מנכדיו של יעקב אלא / ate מסתבר אפוא , שעלה כבוד בית האב חצרון עד שקנה לעצמו מעלה של משפחה ( ומקבילות לכך גם במ' כו , לו , מ . ( לפי דה"א ב , ט' היו לחצרון שלושה בנים מאשתו הראשונה : ירחמאל , רם ובלובי ( הוא כלב . ( אל רם התייחס דויד המלך ( רות ד'יח כב ; דה"א ב'י יז . ( וע"ע יהודה . מאשתו השנייה , שהיתה בת מכיר' הוליד חצרון את שגוב אבי יאיר ( דה"א ב'כא'כב . ( אבל יש סוברים שלפי המסורת העתיקה היה חצרון בן ראובן אבי אביו של יאיר , וכזמן מאוחר החליפו אותו בחצרון בן פרץ . על זיקת חצרון בן פרץ לחור או לאשחור ע"ע אשחור ; יהודה . קילר הסביר לאחרונה את השם חצרון על פי הפועל הערבי חצר שפירושו היה דק , צר וגבוה . כנגד זה סומך נות את השם לשורש הערבי חציר , יישוב קבוע , והוא מפרש חצרון כאיש היישוב הקבוע , בניגוד לנודד או לנודד למחצה ( והשווה לכאן את השם הערבי דרומי חציר ואת שם השבט הערבי...  אל הספר
מוסד ביאליק