חצר שועל.

-מקום הנזכר ברשימת ערי נגב יהודה ( יהוי טו'כח , ( וגם ברשימת ערי שמעון ( יהוי יט , ג , דה"א ד'כח ) וברשימת הערים שהתיישבו בהן שבי הגולה ( נחמי יא'כז . ( נות סבור שחצר שועל אינה אלא תוספת ברשימת ערי שמעון , והוא מביא ראיה לדעתו זו , שבדה"י בא שמו של מקום זה בלא אות היחס בי ; אבל הזכרת המקום ברשימת ערי נגב יהודה מבטלת את סברתו . כל המקראות המזכירים את חצר שועל מזכירים את באר שבע על ידה , ואין ספק שיש לבקשה בקרבתה של זו . אבל עדיין לא הגיעה לכלל זיהוי מדויק . ההצעות השונות שהוצעו עד היום משוללות ביסוס ארכיאולוגי . 64 s . ; AB 1 L . GP 2 , & 9 W . F . ALBRIGHT , JPOS 4 ( 1924 ) , 153 ; MAKGOLIS , BJG , 286 ; NOTH , Josua , ש-ל  אל הספר
מוסד ביאליק