חצר עינון, חצר עינן.

-מקום בגבולה הצפוני מזרחי של ארץ ישראל ( במי לד'ט'י ; יחי מז'יז , ( ועדיין לא זוהה בוודאות . פורר הציע לזהותו עם קריתין , שבקצה המדבר , שהוא המזרחי ביותר שביישובים השוכנים מצפון לרכסי ההרים המסתעפים ממול הלבנון ( השריון ) ומשתפעים ויורדים לצד המדבר , ושם מצטלבת המסילה המחברת את היישובים הללו עם המסילה ההולכת מדמשק לתדמור . זיהוי זה לא הוכח עד עכשיו מבחינה ארכיאולוגית . ייבין הציע לזהות את קריתין עם קרית נצן ( נצל (? הנזכרת ברשימת תחותימס הגי . וע"ע חצר התיכון . ק . ייבין , ארץ-ישראל נ ( תשי-ד 32 , ( ABEL , GP 1 , 302 ; 2 , 344 ; S . YEIVIN . Transactionsof the XXIInd later- K . FURRER , ZDPV 8 ( 1885 ) . 28 ; K . ELUOER . PJB 32 ( 1936 ) . 36 , 66 ; ( עומד להתפרסם ) national Congress of Orientalists 11 מ  אל הספר
מוסד ביאליק