חצר סוסה, חצר סוסים.

- עיר בנחלת שמעון ש שמה ביהוי יט'ה , חצר סוסה , ובדה"א ד'לא , חצר סוסים , וכך הגרסה גם ברוב כתבי היד של השבעים ליהו' יט'ה . רבים זיהו את חצר סוסה עם חירבת סוסיה השוכנת כ חמישה קי'מ ממזרח לאשתמוע , ונחשפו בה שרידי בית כנסת מן התקופה הרומאית המאוחרת כדוגמת בית הכנסת שבאש תמוע ; אבל ככל הנראה מקום זה הוא מצפון לגבולות שמעון ( ע"ע , ( ולפיכך הציע אולברייט לקבוע את מקומה של חצר סוסה כחירבת אבו סוסין , מדרום מזרח לתל אל פארעה . על שאלת זיהויה של חצר סוסה עם סנסנה הנזכרת ביהו' טו'לא' ע"ע , ושם גם דעתו של אלט , הסובר שחצר סוסה גרסה משובשת היא של סנסנה . GP 2 , 51 . 344 W . F . ALBRIOWT , JPOS 4 ( 19 : 4 ) , 157 ; A . ALT , PJB 28 ( 1933 ) . 15 ; ABEL . מ  אל הספר
מוסד ביאליק