חצר גדה.

— יישוב בנגב יהודה ( יהוי טו'כז . ( נוסחאות השבעים 1 ( Aai oyadDn ) A ( Asciuniida ) V מסייעות לגרסת המסורה' וכן אבסביוס ( אוני GS שוי ' ' ( is המזכיר 7 «( M « כיישוב שעדיין היה קיים בימיו . אבל בשבעים B קרוי המקום בשם j 3 g 3 J והוא קיצור משובש של השם Ascrgam ( היינו חצר גרי , בחילוף ד—ר ) שנשמר ב . \^ - על סמך נוסחאות אלו ודומיהן העלה מרגלית את הסברה' שבתרגום השבעים משתקף השם העברי ה מקורי חצר גדי ( והשווה עין גדי ' ( אבל אין יסוד לסברתו . נראים הדברים , שאין כאן אלא חילוף קל בין חצר גדה וחצר גךי . שם המקום יש בו היסוד גד , שהוא שם האל של המזל הטוב . והשווה לכאן את שם המקום חגר ארגד , כלומר חצר אל גד , הנזכר ברשימת יישובי הנגב של שישק ' ( 96 / 7 ) ואפשר הוא אחד עם חצר גדה . לא נתברר מקומה של חצר גדה . לדברי אבסביום שכן היישוב בדרום' על יד ים המלח ; אבל אין ראיה לזיהוי זה . לדעתו של אבל נתחלף לאבסביוס חצר גדה בעין גדי ' אף על פי שהזכיר גם את עין גדי ככפר שהיה גדול מאוד בימיו ( אוני , 80 שוי 17 ואילך . ( במפת מידבא נזכר שם מקום JieOayidea ושמא הוא חירבת אל ג'נךי ( כלומר חורבת איש הג...  אל הספר
מוסד ביאליק