חצור חדתה.

-שם מקום בנגב יהודה' הנזכר רק ביהוי טו'כה' ופירושו חצר חזןשה . קשה לברר מניין באה לכאן המלה הארמית חדתה . ברוב כתבי היד של השבעים חסר השם' ונות מציע להשמיטו . בכמה כתבי יד של השבעים הגרסה היא . ? . eig xal 01 xwficu avribv xal at inav- מרגלית סובר , שהגרסה המקורית של השבעים היתה : בעלות וחצרתה . אבסביוס ( אוני , 20 שוי 3 ( 4 מזהה את חצור חדתה עם כפר חצור של ימיו , שהיה ממזרח לאשקלון' אבל אין תחום אשקלון שייך לנגב . ובידינו אין אסמכתות כדי זיהויו של המקום . פרס , ארץ-ישראל , אנצ' ב , 1 ,. " MARGOLIS , BJG . 2 ' ) 5 ; NorH , Josua , a . l . ; ABEL , GP 1 . 345 : ! 70 מצוי הרבה , בייחוד בשוקי הירקות הערביים . בארצות רבות מגדלים אותו בגינה ומראהו דומה לשום , אבל טעמו ערב משל השום . בצלו עשוי גלדים ועליו ארוכים ומראה רצועות להם . — ב ) מין עשב , בעיקר ממיני הדגנים ( עי' לקמן ) והוא מאכל בהמה , כפי שהכתובים מעידים : מצמיח חציר לבהמה ( תה' קד'יד ;( חציר כבקר יאכל ( איוכ מ'טו , ( וכיו"ב . אף  אל הספר
מוסד ביאליק