טבלה משווה של שכבות תקופת הברזל שנחפרו בעונות ‭last;— 1955‬ בשטחים א, נ