פינה ב"דביר" שבמקדש הכנעני, ובד, פסל האל היושב על כיסאו. משמאלו שורת מצבות פולחן; מימינו קובעת מנחה כפי שנמצאה באתר (שטח ג)