סס פוך משנהב שנתגלה בשטח א, שכבר, ‭1 III‬ ימי ירבעם הבי צדו האחר של טס הפוך! שים לב לפנ־ האשד, המגולפות