ידית של מראה עשויה עצם, ועליה חטובים "עץ החיים" ודמות בעלת ארבעה כנפים (שטח א ; מאה ח' לפסה"נ)