פסל עשוי בזלת : דמות אל היושב על כסאו (שטח ו; מאות י"ג—י"ד לפסה"נ)