לוח ו:ממצאי פולחן מסכת פלחן עשויה טין (שטח ג: מאה י"ג לפסה"נ)