"נס" אלת הנחשים, עשוי ברונזה ומצופה כסף (שטח ג; מאה י"ג לפסה"נ)