"כף קטורת" עשויה אבן בדמות כף יד (שטח ב ; מאה ח' לפסה"נ)