שבר כד, ועליו משוחה הכתובת : ירבע[ם ‭[?‬ בן אלמ[לך/תן] (שטח א ; מאה ח' לפסה"נ)