שבר כד, ועליו חרותה הכתובת : למכברם (שטח א ; מאד, ח' לפסה"נ‭.(‬