לוח ז: כתובות שבר חרס, ועליו שתי אותיות בכתב הפרוטו־ סינאי: לת (שטח ד ; מאה י"ג לפסה"נ)