לוח ה י חצור 1 מבנים ציבוריים שטח א : מראה כללי מן האוויר. במרכז בניין העמודים של תקופת אחאב ; מתחתיו חומת הסוגרים של ימי שלמה