שטה ב : חדרי המגורים והשירותים של המצודה הישראלית בשלבה הסופי ן ימי פקח בן רמליהו