שטח א< שכבה וו (עונת ‭:(1955‬ שרידי הרס הצור של תגלת ילאסר הג'