1. חצור.

— עיר גדולה בגליל' בקרבת ים סמכו והירדן . בשבעים : ssnsrc יש מפרשים את השם הזה בהוראת מחנה או יישוב מגודר ( וע"ע חצר' חצרים . ( [ א ] חצור נזכרת בכתבי המארות המצריים שעל גבי צלמיות מן המאה הי"ט לפסה"נ' השמורות בבית הנכות בבריסל' ובתעודות האכדיות של מארי מן המאה הי"ח לפסה"נ . באחת התעודות ממארי נזכרת חצור אחר ימח'ד ( חלב ) ו _ קטנה שבסוריה בתוך רשימת ערי מלוכה' שאליהן נשלחו שליחים מארץ בבל . בתעודה אחרת מדובר על אורחה' ובה שליחים מחצור הנמצאת בדרכה לבבל . ובתעודה שרשומים בה עניינים כלכליים נזכר מל ך הצור' אבנ הד . מכאן נראה' שבתקופת הממ לכה התיכונה של מצריםיכבר היתה חצור מרכז מדיני וכלכלי חשוב בצפון הארץ . כעיר מלוכה ידועה חצור מכמה מקורות מצריים של ימי הממלכה החדשה ( הכתיב.- חצר ' ([ h < jr = ] כגון רשימות ערי ארץ ישראל של תחותימס הגי ( מסי ' 32 ועמה רשומות ליש' פחל וכנרת ) וסתי האי ' וכן מפפירוס אנאס טאסי א ; ' וכמקור שנזכר לאחרונה מדובר על נהר חצור' והכוונה כנראה לקטע הירדן שבין ים סמכו לים כנרת . אף במכתבי אל עמארנה נזכרת חצור ( ח'צוך ) כאחת מערי המלוכה הראשיות שבצפון הארץ' וכאן מ...  אל הספר
מוסד ביאליק