הצור (תל אל־וקאץ [קדח‭:([‬ תצלום מן האוויר בסוף עונת החפירות הראשונה (מבט לצפון!